Data center i transformuar

Imagjinoni të krijoni data centerin ideal – nga racku tek rrjeshti tek dhoma tek ndërtesa. Zgjidhjet tona mund të ndihmojnë në transformimin e data centerit tuaj me produkte të besueshme, eksperte, të zhvilluara për t’ju ndihmuar të ruani kohën e operimit ku cdo minutë ka vlerën e saj.

linjat e tensionit te larte

Sfidat

Juve ju duhet një data center që ruan ritmin e biznesit të ditëve të sotme bazuar në cloud dhe big data. Ai duhet të jetë i besueshëm, eficent dhe të përshtatet, ndërkohë që i mban të dhënat tuaja të sigurta. Ju duhet të jeni në gjendje të monitoroni dhe kontrolloni të gjithë infrastrukturën tuaj fizike duke automatizuar dhe integruar menaxhimin e data centerit për të rritur performancën e biznesit. Juve ju duhet gjithashtu të thjeshtëzoni dhe shpejtoni planifikimin, dizenjimin dhe ndërtimin e data centerit tuaj.

Të gjitha zgjidhjet për data center

 • Menaxhim i Infrastrukturës së Data Centerit

 • Sisteme InfraStruxure

 • Sisteme të Parafabrikuara

 • Shpërndarje e Fuqisë

 • Ftohje

 • Rack & Ambjente të Mbyllura

 • Shërbime të Ciklit të Jetës

Vecoritë

Zgjidhjet tona mbrojnë dhe optimizojnë data centerat dhe rrjetet për arkitekturat e cloudit dhe big data. Zgjidhni Sinteza Co nëse dëshironi zgjidhje eksperte për data centerin që:

 • Thjeshtëzojnë dhe shpejtojnë kohën e planifikimit, dizenjimit dhe ndërtimit të data centerit.
 • Implementojnë data center të përcaktuar mbi software.
 • Mbrojnë paraprakisht aplikacionet më të rrezikuara.
 • Optimizojnë kostot dhe performancën duke balancuar aplikacionet lokale dhe ato bazuar në cloud.
 • Sigurojnë aplikacione të proceseve kritike të cilat janë të izoluara nga zhvillimet e proceseve të dixhitalizuara dhe aplikacionet që nevojiten për të ardhmen.
 • Monitorojnë, automatizojnë dhe kontrollojnë të gjithë infrastrukturën fizike të data centerit tuaj me DCIM të integruar.