Siguria

EKIPI SPECIALIST I SIGURISË MULTIDISIPLINARE SINTEZA CO (ESSM)

Sinteza ështe nje pikë e vetme kontakti si për segmentin privat ashtu edhe për atë shtetëror. Ekipi jonë i sigurisë bashkon aftësinë dhe përvojen operacionale të ekspertëve tanë të sigurisë fizike me ekspertizën e specialistëve të sigurisë së informacionit, duke ofruar një përqasje tërësisht unike dhe inovative në tregun shqiptar dhe atë të rajonit për menaxhimin 360 gradë të riskut.

Qasja e re e sigurisë së Sinteza Co do të ofrojë zgjidhje të integruara të sigurisë që sjell sinergjinë e Standardeve Ndërkombëtare dhe Praktikave më të mira.

Për këshillat dhe produktet më të fundit të sigurisë kibernetike dhe shërbimeve të sigurisë fizike, përfshirë konsulencën dhe vlerësimet e kërcënimeve, kontaktoni Ekipin tonë të Specialistëve të Sigurisë Multidisiplinare ose kontrolloni faqen tonë të shërbimit.

KREDENCIALET TONA

Themeluar 26 vite më parë, Sinteza Co ka ofruar praktikat më të mira dhe standarte ndërkombëtare në ofrimin e shërbimeve të sigurisë së informacionit si për klientët e sektorit privat ashtu edhe për atë shtetëror. Në këtë drejtim, se fundmi keni zgjeruar ekipin tonë të specialistëve të sigurisë me ekspertë të sigurisë fizike nga Mbreteria e Bashkuar. Keta ekspertë, vijnë me eksperienca dhe angazhime profesionale në disa nga vendet me rrezikshmërinë më të lartë në botë, përfshirë rajonin e EMEA. Ata sjellin me vete nje bagazh te madh njohurish dhe ekperiencë operacionale duke përmirsëuar shërbimet e ofruara ne aspektin e menaxhimit të riskut dhe vazhdimsisë së biznesit.

Portofoli jonë i Shërbimeve të Integruara të Sigurisë dhe Menaxhimit të Riskut mbulon të gjithë spektrin e kërcenimeve dhe rreziqeve, si dhe zbut c’do ndikim të tyrin në një organizatë të cfarëdo përmase.

Ekipi jonë Multidisiplinar, është i besuar nga klientë të sektorëve të ndryshëm, përfshirë ata me Infrastrukture Kritike, Finance, Prodhim, Menaxhim dhe Zhvillim Pronash/Ndertim, Shendetesi, Sektor Publik etj.

KËRKESAT OPERATIVE

Zgjidhni midis gamës tonë të gjerë të mjeteve te keshillimit për sigurinë.

Kërkesa operative është një proces për të krijuar masa mbrojtëse të zbutjes së sigurisë, të cilat janë në zemër të zgjidhjeve tona në këtë fushë, për të adresuar tek klientët tanë rreziqet dhe kërcënimet e sigurisë.

Përmes këtij procesi ne do të ndihmojmë organizatën tuaj të ndermarrë një qasje proporcionale dhe të thelluar në aspektin e  mbrojtjes, në mënyrë që risqet e identifikuara si të tilla të minimizohen në maksimumin e tyre te mundshëm.

Ekipi ynë SSM rekomandon përdorimin e procesit KE si pikënisje për çdo projekt të ri sigurie ose çdo ndryshim në masat ekzistuese të sigurisë.

 

ZGJIDHJE TE INTEGRUARA SIGURIE

Ekipi jonë SSM mund të ndihmojë organizatat e ndryshme lidhur me spektrin e plotë të sigurisë, perfshirë testimin dhe vlerësimin e riskut fizik dhe atë kibernetik, për të vendosur masa parandaluese përsa I perket ekspozimit ndaj riskut por edhe për ti ndihmuar ata në operacionet post-sulm.

  • Ne e kuptojme vlerën e ndërthurjes së masave të sigurisë kibernetike me atë fizike për të përmirësuar të gjithë profilin e sigurisë tuaj. Praktikat e zgjuara ndaj sigurisë fizike ofrojnë nivelet më të larta të parandalimit të rrezikut dhe mbrojtjes së informacioneve të aseteve tuaja.
  • Mund të trajnojmë stafin tuaj, të ekzaminojmë ambjentet dhe infrastrukturen tuaj – përfshirë atë HW, SW dhe të sigurisë – si dhe t’ju ofrojmë suport profesional si pas incidenteve fizike ashtu edhe atyre kibernetike.
  • Mund t’ju ndihmojmë në vendosjen e politikave dhe standarteve te sigurisë për organizatën tuaj.

Shkarkoni Profilin e Kompanise!