Testim i depërtimit fizik

Siguria fizike është thelbësore për sigurinë e informacionit. Injorimi I saj mund dëmtojë gjitha format e kontrollIt te biznesit tuaj.

Në kompanine Sinteza CO nuk punohet vetem per sigurinë kibernetike. Ekspertët tanë të sigurisë fizike testojnë kontrollet fizike që mbrojnë të dhënat dhe pajisjet e biznesit tuaj.Ne i kuptojmë sfidat e përfshira në sigurinë fizike të sistemeve kibernetike dhe mund të identifikojmë dobësitë në këto kontrolle.

Shume organizata fokusohen në sigurinë kibernetike në kurriz të sigurisë së tyre fizike. Mangësitë në fushën e sigurise  fizike mund të minojnë kontrollet e tjera të sigurisë.

Këtu janë disa dobësi të zakonshme që gjejmë:

1.Dyert e evakuimit ne rast zjarri te vendosura ne pozicione Jo te pershtatshme dhe te pa bllokuara.

2.Siguria e pamjaftueshme e hapësirës së tavanit dhe murit ( psh ne dhomat e serverave)

3.Kontroll i vjetëruar dhe I dobet ne hyrjet me karte.

4.Hardware – servera, desktop, laptopë, pajisje të lëvizshme – lihen të shkyçura dhe pa mbikëqyrje ose me kontroll të papërshtatshëm të aksesimit,  nga persona te papershtatshem

Ekspertët tanë të sigurisë mund t’ju ndihmojnë të kuptoni se si teknologjitë ekzistuese po bëhen më të arritshme, me kosto më efikase dhe më e rëndësishmja se si si masat tuaja të sigurisë kibernetike ashtu edhe ato fizike mund të punojnë së bashku për t’i shtuar vlerë organizatës suaj ose projekteve tuaja të reja dhe ekzistuese.

Shkarkoni Profilin e Kompanise!