hipervizori vSphere ESXi

Teknologjia e virtualizimit ESXi

VMware ESXi është hipervizori lider i industrisë i cili instalohet direkt në hardware. ESXi instalohet direkt në serverin tuaj duke ia mundësuar atij të ndahet në shumë servera logjikë të cilët njihen si makineri virtuale. Klientët mund ta përdorin ESXi si me Hipervizorin falas vSphere ose si pjesë e një edicioni me pagesë vSphere.


Vecoritë e hipervizorit vSphere ESXi

Besueshmëri & siguri e përmirësuar

Funksionaliteti i menaxhimit të hipervizorit ESXi është i ndërtuar në VMkernel, duke reduktuar gjurmët ne 150 MB. Kjo i jep atij një sipërfaqe shumë të vogël për sulme dhe kërcënime nga rrjeti, duke përmirësuar kështu besueshmërinë dhe sigurinë.

Vendosje & konfigurim efektiv

Me pak opsione konfigurimi dhe vendosje dhe konfigurim të thjeshtë, arkitektura ESXi e bën të lehtë mirëmbajtjen e një infrastrukture virtuale të qëndrueshme.

Menaxhim i reduktuar mbi kokë

vShpere ESXi përdor një qasje “pa agjent” për monitorimin e hardware-it dhe menaxhimin e sistemit me një model integrimi partner bazuar ne API. Detyrat e menaxhimit drejtohen nga larg me vSphere Command Line Interface (vCLI) dhe Power CLI, e cila përdor cmdlets dhe tekstet Windows PowerShell për menaxhimin e automatizuar.

Riparim & përditësim i thjeshtëzuar

Më pak riparime do të thotë më pak kohë e planifikuar për mirëmbajtje.