Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit

Zgjidhje dhe shërbime inteligjente TIK të përshtatura sipas nevojave specifike të biznesit.

Lexo më shumë
fisha rrjeti
turbine ere

Fuqia

Zgjidhje në sektorin e fuqisë të biznesit për infrastrukturë IT-je të cdo lloj madhësie.

Lexo më shumë

Shërbimi i Menaxhimit të Printimit

Menaxhimi i infrastrukturës suaj të printimit me anë të Konica Minolta Business Solutions.

Lexo më shumë
printer
rradhe me njerez

Sistemi i Menaxhimt të Radhës

Një sistem që zgjidh problemin e radhëve sipas kërkesave unike të industrisë ku operoni.

Lexo më shumë

Mirëmbajtje dhe Suport

Specialistet e Sinteza Co ofrojnë suport dhe mirëmbajtje në kohë dhe sipas nevojave të klientit.

Lexo më shumë