Sfidat

Në epokën dixhitale, pajisja e lidhur industriale dërgon të dhëna për ruajtje dhe analizë. Koha jo produktive nuk mund të jetë një opsion – kështu që ju do u nevojitet një sistem i fuqishëm për të optimizuar operacionet tuaja, dhe gjithashtu të mbrojë pajisjen dhe të dhënat tuaja, ndërkohë që i përmbaheni rregullave. Fuqia në nivelet sa më të besueshme dhe e disponueshme gjatë gjithë kohës është celësi i suksesit për biznesin tuaj.

Zgjidhjet

Ne ofrojmë të gjithë portofolin e zgjidhjeve përsa i përket menaxhimit të fuqisë. Këtu përfshihet e gjithë gama e zgjidhjeve të mbrojtjes së fuqisë industriale dhe ftohjes me precizion për pajisjet dhe aplikacionet kritike të biznesit tuaj. Zgjidhjet industriale të UPS-ave me teknologjinë Gutor janë ideale si për aplikacionet e lehta, ashtu edhe për ato të rënda industriale dhe mund të përshtaten sipas nevojave të biznesit tuaj.

Vecoritë e zgjidhjeve që Sinteza Co ofron

Sinteza Co është një kompani e besueshme në ofrimin e zgjidhjeve me cilësi të lartë në fushën e fuqisë dhe atë të ftohjes.

Këto zgjidhje rrisin disponueshmërinë e fuqisë dhe eficencën e energjisë si dhe kohën e përdorimit të sistemeve në aplikacionet industriale dhe ato të infrastrukturës. Kompani të mëdha dhe të vogla në industri të ndryshme mbështeten në ekspertizën e Sinteza Co për të pasur disponueshmëri maksimale dhe për të mirëmbajtur pajisje dhe aplikacione kritike të biznesit, gjatë gjithë kohës së punës.

Ofertat bazë

UPS industriale (Teknologjia Glutor)

Aplikacion special UPS

UPS me një fazë

Ftohje

Shërbime profesionale & bazuar mbi produkte

Menaxhim UPS-i

Segmentet kryesore industriale

Gjysmëpërcuesit

Shëndetësia

Marina

Përpunimi i ujit

Nafta & gazi

Aeroportet

Shërbimet Elektrike